1.
лекарство код
брой
име по здравна каса
ед.цена
доплащане
реимбурсация
сума:0 лв.
2.
лекарство код
брой
име по здравна каса
ед.цена
доплащане
реимбурсация
сума:0 лв.
3.
лекарство код
брой
име по здравна каса
ед.цена
доплащане
реимбурсация
сума:0 лв.
общо за плащане от пациент:
0.00